Thời khóa biểu Tuần

06/01/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

* Khối nhà trẻ

CHỦ ĐIỂM: RAU, CỦ, QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

( Từ ngày: 05/01-> 09/01/09)

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

( 05/01/09)

VẬN ĐỘNG:

- BTPTC: Tập với quả

- VĐCB: Bò trong đường hẹp ( TT)

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng

Rèn kỹ năng vệ sinh

T

Thứ 3

( 06/01/09)

NBTN:

4Quả chuối- Quả đu đủ

 

Dạy trẻ trò chơi mới

T

 

Thứ 4

( 07/01/09)

ÂM NHẠC:

- DH: Con chim hót trên cành cây( TT)

- VĐ: Đố quả

 

Dạy trẻ một bài thơ ngoài chương trình

T

Thứ 5

( 08/01/09)

VĂN HỌC:

ŒQuả thị ( Tiết 2)

 

 

Cho trẻ chơi tự do

T

Thứ 6

( 09/01/09)

NBPB:

@Phân biệt màu qua các loại quả

Nêu gương bé ngoan

Biểu diễn văn nghệ

Thời khóa biểu Tuần

* Khối nhà trẻ

CHỦ ĐIỂM: RAU, CỦ, QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

( Từ ngày: 05/01-> 09/01/09)

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

( 05/01/09)

VẬN ĐỘNG:

- BTPTC: Tập với quả

- VĐCB: Bò trong đường hẹp ( TT)

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng

Rèn kỹ năng vệ sinh

T

Thứ 3

( 06/01/09)

NBTN:

4Quả chuối- Quả đu đủ

 

Dạy trẻ trò chơi mới

T

 

Thứ 4

( 07/01/09)

ÂM NHẠC:

- DH: Con chim hót trên cành cây( TT)

- VĐ: Đố quả

 

Dạy trẻ một bài thơ ngoài chương trình

T

Thứ 5

( 08/01/09)

VĂN HỌC:

ŒQuả thị ( Tiết 2)

 

 

Cho trẻ chơi tự do

T

Thứ 6

( 09/01/09)

NBPB:

@Phân biệt màu qua các loại quả

Nêu gương bé ngoan

Biểu diễn văn nghệ

 

* Khối Mẫu giáo bé

CHỦ ĐIỂM: NGHỀ NGHIỆP

TUẦN 3: BÁN HÀNG

( Từ ngày: 05/01-> 09/01/ 2009)

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

( 05/01/2009)

Thể dục

†Trèo thang

TCVĐ: Tung bóng

 

Rèn trẻ kỹ năng rửa tay cho trẻ bằng xà phòng

T

Thứ 3

( 06/01/2009)

VĂN HỌC:

/Thơ: “ Bán hàng”

 

Ôn các bài thơ trong chủ điểm

T

 

Thứ 4

( 07/01/2009)

TẠO HÌNH

@Dán những chấm tròn trên băng giấy

( Mẫu)

Giới thiệu trò chơi mới

T

Thứ 5

( 08/01/2009)

LQVT:

HDạy trẻ nhận biết, gọi được tên hình vuông, hình tròn

Làmbài tập

T

Thứ 6

( 09/01/2009)

{ÂM NHẠC

- DH: Cháu yêu cô chú công nhân( TT)

- NH: Tự chọn

 

Nêu gương bé ngoan

Biểu diễn văn nghệ

 

* Khối Mẫu giáo nhỡ

CHỦ ĐIỂM: NGHỀ NGHIỆP

TUẦN 3: XÂY DỰNG

( Từ ngày: 05/01-> 09/01/ 2009)

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

( 05/01/2009)

{ÂM NHẠC

- DH: Cháu yêu cô chú công nhân( TT)

- NH: Lý chiều chiều

 

Rèn trẻ kỹ năng góc xây dựng

T

Thứ 3

( 06/01/2009)

VĂN HỌC:

/Truyện: “ Nhổ củ cải”

 

Ôn các bài hát trong chủ điểm

T

Thứ 4

( 07/01/2009)

TẠO HÌNH

@Vẽ về nghề bé thích

( Đề tài)

 

Cho trẻ xuống sân chơi trò chơi dân gian: Kéo co

T

Thứ 5

( 08/01/2009)

Thể dục

†Bật sâu 20- 25cm

TCVĐ: Ai ném xa nhất

LQVT:

HDạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 4 đối tượng

 

 

Ôn các trò chơi câu đố trong chủ điểm

T

Thứ 6

( 09/01/2009)

MTXQ:

4Phân loại một số đồ dùng theo nghề

 

Nêu gương bé ngoan

Biểu diễn văn nghệ

* Khối Mẫu giáo lớn

CHỦ ĐIỂM: GIAO THÔNG

TUẦN 4: THỰC HÀNH LLAT GT

( Từ ngày: 05/01-> 09/01/ 2009)

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

( 05/01/2009)

TẠO HÌNH

@Vẽ theo ý thích

( ý thích)

 

Rèn trẻ kỹ năng gấp quần áo

T

Thứ 3

( 06/01/2009)

MTXQ:

4Giới thiệu về một số biển báo phổ biến

Thể dục

†Ném xa một tay, bật xa 50 cm

 

Làm bài tập toán số 8 tiết 3

T

 

Thứ 4

( 07/01/2009)

LQVT:

HĐo 1 đối tượng bằng các thước đo

{ÂM NHẠC

Biểu diễn các bài hát đã học

Ôn các trò chơi câu đố trong chủ điểm

T

Thứ 5

( 08/01/2009)

LQCC:

ŒLQCV

Làm quen chữ cái b- d- đ

Làmbài tập chữ cái

Thứ 6

( 09/01/2009)

VĂN HỌC:

/Thơ: “Đèn đỏ đèn xanh”

 

Nêu gương bé ngoan

Biểu diễn văn nghệ

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này